Werk aan klimaatbuffer vordert

Moderator website Beuningse Uiterwaarden October 06, 2014 1147 keer bekeken 0 comments

Momenteel wordt in de Beuningse Uiterwaarden het graafwerk voor klimaatbuffer Beuningen uitgevoerd. Mede door het droge weer in september is de aannemer flink opgeschoten.

Voor omwonenden is er vrijwel geen overlast doordat afvoer van de grond per schip gebeurt. Om het zand af te voeren, moet het nog wel gaan regenen.

Afgelopen jaar werd er in de Beuningse Uiterwaarden al hard gewerkt voor een betere waterveiligheid. In de stroombaan van het hoogwater werd een deel van het ooibos verwijderd. Na de zomervakantie is begonnen met het graafwerk voor de klimaatbuffer.

Maar liefst 30.000 kuub zand en klei wordt door aannemer Martens en Van Oord vergraven ter realisering van de oostelijke lob van de nevengeul.

Het graafwerk wordt uitgevoerd door een rupskraan met een geavanceerd gps-systeem aan boord. Daarin zit de ontwerptekening van de geul opgeslagen. De kraanmachinist ziet op zijn beeldscherm precies waar en hoe diep hij graven moet.

De planning is er nu op gericht in november klaar te zijn.

Van de aannemer, die profiteerde van de droge septembermaand, mogen de herfstregens nu overigens snel komen om voor een iets hoger waterpeil op de Waal te zorgen, zodat het zand inderdaad per schip afgevoerd kan worden.

Komende winter kan de natuur het uitgegraven oostelijk deel van de klimaatbuffer weer bezit nemen en zijn bezoekers welkom om langs het water te struinen. Waarschijnlijk worden we volgend jaar verrast door bijzondere pionierplanten en waterdieren die bezit nemen van de maagdelijke grond. Misschien broeden er volgend jaar wel kleine plevieren of bouwen bevers er hun burcht.

Bezoekers kunnen vrij wandelen in de Beuningse Uiterwaarden. Voor de mooiste wandelingen is er een kaart 'Dwalen langs de Waal' te koop. Deze is onder andere verkrijgbaar in het Dijkmagazijn in Beuningen.

0  Comments

Cookie settings